Wielkoć tekstu: A A A Newsletter    | Mapa serwisu    | Galeria zdjęć   
Znaki drogowe

Współpraca

Poprawa ładu i porządku publicznego

Na zmniejszenie się poczucia bezpieczeństwa nie zawsze ma wpływ realnie istniejące zagrożenie, czy stan przestępczości. Niejednokrotnie są to odczucia spowodowane nieprzyjaznym otoczeniem, brakiem właściwego nadzoru ze strony właścicieli posesji, czy też złą infrastrukturą. Brak światła na klatce schodowej, zepsuty domofon, uszkodzone lampy uliczne mogą wręcz potęgować złe wrażenia. Zaniedbane trawniki, połamane ławki, zniszczone znaki drogowe, zaśmiecone chodniki, pomazane ściany budynków nie tylko wyglądają nieestetycznie, ale także świadczą o przyzwoleniu społecznym na takie zachowania i jednocześnie tworzą nie najlepszy wzorzec do naśladowania. Jeżeli w krótkim czasie zniszczenia czy nieprawidłowości nie zostaną usunięte, w tych miejscach powstaną następne. Zbyt wysokie krzaki na skwerze, brak oświetlenia, sprzyjają gromadzeniu się młodzieży, która mając poczucie całkowitej anonimowości pije alkohol, pali papierosy, zażywa narkotyki, zakłóca ład i porządek publiczny, łamie normy prawne (kradzieże, rozboje, niszczenie mienia). Takie miejsca każdy człowiek omija z daleka oceniając negatywnie stan bezpieczeństwa w swoim mieście.

Realizacja projektu pt. „Społeczne konsultacje” przyczynia się do poprawy poczucia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Projekt „Społeczne konsultacje” zakłada, że obywatele przekazują nam swoje uwagi i spostrzeżenia na temat nieprawidłowości występujących w ich bezpośrednim otoczeniu, które mają wpływ na zmniejszenie ich poczucia bezpieczeństwa. Opracowano w tym celu ankietę, która trafia codziennie do jak największej liczby adresatów programu. Jednak ważna jest nie ilość lecz jakość wypełnianych ankiet. W przypadku, gdy obywatel nie ma czasu na wypełnienie ankiety, policjant przekazuje mu ulotkę z numerami telefonów anonimowych (KWP i KPP) oraz adresem strony internetowej Policji. Przedmiotowe informacje można przekazać również za pomocą Internetu. Drogą bezpośrednią, telefoniczną lub internetową każdy obywatel może przekazać nam informacje o nieprawidłowościach, które budzą jego niepokój i mają zły wpływ na jego poczucie bezpieczeństwa.

Otrzymane od społeczeństwa informacje z ankiet i e-maili trafiają do właściwych komórek organizacyjnych Policji, gdzie są wyjaśniane, służą do właściwej dyslokacji służby oraz formułowania zadań doraźnych. Po potwierdzeniu prawdziwości otrzymanych informacji sporządzane są wystąpienia do winnych zaniedbania z prośbą o ich usunięcie.
W uzasadnionych przypadkach, jeżeli usterka nie zostanie usunięta, nakładane są grzywny lub kierowane wnioski o ukaranie do Sądu.

Dzięki otrzymanym zgłoszeniom od osób przebywających na terytorium Naszego kraju Policja może natychmiast reagować na wszelkie nieprawidłowości, dzięki czemu poprawia się bezpieczeństwo i porządek publiczny.
 
WIDZISZ COŚ NIEBEZPIECZNEGO LUB COŚ CO WEDŁUG CIEBIE ZAGRAŻA BEZPIECZEŃSTWU ZGŁOŚ TO NAJBLIŻSZEJ JEDNOSTCE POLICJI
 
997
 
oraz powiadom NAS o tym fakcie mailto:biuro@ibrd.pl
© 2010 IBRD Strona główna   |  EDUKACJA   |  AKTUALNOŚCI   |  ZADANIA IBRD   |  KONTAKT   |  Galeria zdjęć realizacja strony www.
ibrd.pl - profesjonalna pomoc w dochodzeniu odszkodowań po wypadku. Obsługujemy odszkodowania komunikacyjne, wypadkowe i powypadkowe, na drodze.
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogš być już zapisane w przeglšdarce. Więcej informacji można znaleŸć w polityce plików cookie. X zamknij